• Title
  • Window
  • Year
  • 2012
  • Subject
  • Window
  • Technic
  • Spray and scraping on glass
  • Description
  • Areál svit v ktorom sa momentálne nachádza náš ateliér skla, je zhlukom veľkých okien, každá budova fabriky je popretkávaná radou okien a typických pasov červených tehál. Obľúbila som si Svit napred koli celkovému razu, a ruchu a neskôr hlavne vďaka obrovským presklením plochám, ktoré poskytujú nádherné výhľady na monumentálne stavby a priestory. Okno ako priestor vo mne zanecháva vždy silný pocit Skrýva v sebe obraz. Obraz, ktorý ma v sebe svoju svetelnú intenzitu ma svoj pohyb , ruch zvuk či naopak pokoj. Okno je vlastne čarovný obraz .Obraz priestoru zobrazujúci sa v ploche skla. Preto som sa aj rozhodla pracovať priamočiaro s výhľadom do Svitu ktorý mam každý deň predsedov. Môj obraz pred pracovným stolom. Jasný bol aj materiál sklo , ktorý neodmysliteľne patrí k oknu. Technika škrabania a preškrabávania ma baví už dlho. Dlho som sa venovala ručnej grafike a to hlavne linorytu a suchej ihle. Aj preto som si vybrala techniku ktorá napodobuje suchu ihlu. Nanášala som napred tuš, potom som sa však rozhodla pre sprej . Rysovaním a šrafovaním tenkých línii som postupne vytvorila z môjho výhľadu z okna obraz. Tomuto prístupu ,téme a technike by som sa chcela venovať aj ďalej. Rozvíjať a posúvať zručnosť skúsenosti ktoré som už nadobudla ďalej.